พอร์ทัลอธิบายในบทความเกี่ยวกับ เคล็ดลับการตีคริกเก็ต ซึ่งเป็นบทความยอดนิยม